Home / Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.asoa.pl

 

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.asoa.pl jest prowadzony przez firmę ASOA Joanna Pielaszkiewicz z siedzibą w Łącko 843 kod pocztowy 33-390 Łącko której nadano NIP; 7343538688 oraz REGON : 364143370 zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: „Kupujący”) ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.asoa.pl  (dalej: „Sklep”) oraz rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 • za pośrednictwem poczty e- mail: biuro@asoa.pl
 • telefonicznie/ za pomocą faksu: 690 808 947

5.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.

6.Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W trakcie rejestracji na stronie www.asoa.pl lub podczas składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, tzw. check- box.

7.Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego zgodnie z poniższymi zasadami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

8. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST USŁUGODAWCA. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELACH, W ZAKRESIE I W OPARCIU O ZASADY WSKAZANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI OPUBLIKOWANEJ NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE. KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZA USŁUGODAWCA MA PRAWO DO WGLĄDU W ICH TREŚĆ ORAZ PRAWO DO ICH AKTUALIZACJI I POPRAWIANIA.

§2 Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych w sklepie internetowym są produkty wymienione w ofercie, zamieszczane na stronie internetowej Sklepu www.asoa.pl, w chwili składania zamówienia..
 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w polskich złotych i nie obejmują kosztów dostawy, które pokrywa Kupujący, z zastrzeżeniem §8 Regulaminu. Aktualne ceny dostawy prezentowane są w sposób wyraźny i jednoznaczny w zakładce: Sposób dostawy,  po dodaniu produktu do koszyka i wybraniu przez Kupującego formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Kupujący może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.
 3. Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Kupującego poprawnych i kompletnych danych w formularzu danych osobowych.

§3 Zamówienie

 1. Zamówienia na towary przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu  www.asoa.pl Zamówienia przyjmowane są po zalogowaniu do Konta lub, w przypadku osób nieposiadających konta, korzystając z opcji Zamówienia Jednorazowego.
 2. Celem złożenia zamówienia nowy użytkownik nieposiadający konta na stronie www.asoa.pl
 • wchodzi na stronę internetową Sklepu www.asoa.pl
 • wybiera produkt stanowiący przedmiot zamówienia, a następnie klika „Do koszyka”, umieszczając produkt w tzw. „koszyku”;
 • wybiera sposób dostawy oraz zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie klika: „PRZEJDŹ DO KASY”
 • wybiera opcję: Nowy Klient- chcę podać swoje dane;
 • wpisuje dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;
 • akceptuje zamówienie oraz Regulamin sklepu internetowego;
 • Zatwierdza zakupy klikając KUPUJĘ I PŁACĘ
 • otrzymuje od Sprzedawcy na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia wiadomość elektroniczną stanowiącą potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem zamówienia;

3.Celem złożenia zamówienia po zalogowaniu użytkownik:

 • wchodzi na stronę www.asoa.pl
 • w zakładce: Konto: wpisuje login i hasło;
 • wybiera produkt stanowiący przedmiot zamówienia, a następnie klika „Do koszyka”, umieszczając produkt w tzw. „koszyku”;
 • wybiera sposób dostawy oraz zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, akceptuje swoje dane lub nanosi ewentualne korekty, a następnie klika: „KUPUJĘ I PŁACĘ”
 • akceptuje zamówienie oraz Regulamin sklepu internetowego;
 • otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z numerem zamówienia.
 1. Po podaniu przez Kupującego danych, o których mowa w p.2. lit.e ) i p.3. lit. d), w serwisie wyświetla się „Podsumowanie Zamówienia”, które obejmuje informacje dotyczące:
 1. danych identyfikujących Sklep, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą: Sklep www.asoa.pl prowadzony przez Joannę Pielaszkiewicz w Zabrzeż 224 33-390 Łącko: e-mail biuro@asoa.pl
 2. przedmiotu Zamówienia i jego głównych cech,
 3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, jeżeli takie występują,
 4. wybranej metody płatności i terminie płatności,

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedającym a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

 1. Zamówienie można składać przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep:
 4. w przypadku zamówienia opłacanego poprzez system dotpay zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie dotpay. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym.
 5. Przycisk używany do złożenia przez Kupującego Zamówienia jest opatrzony informacją „KUPUJĘ I PŁACĘ” Naciśnięcie tego przycisku równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Kupującego, że wie on, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailem w celu anulowania zamówienia lub jego częściowej realizacji. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia
 7. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
 8. Zamówienie może zostać usunięte przez obsługę sklepu internetowego w następujących przypadkach:
 9. w przypadku wybrania opcji przedpłaty – brak wpłaty należności za towar w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia,
 10. w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego – nieodebranie towaru w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia,
 11. brak danych adresowych i/lub kontaktowych w formularzu zamówienia,
 12. w przypadku zamówień jeszcze nie wysłanych – wyraźna pisemna (mailowa) prośba Klienta.

§4 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze od poniedziałku do czwartku do godz. 11-tej realizowane będą w ciągu 24 godzin. Przez realizację rozumienie się zapakowanie towaru i przekazanie go firmie kurierskiej. W przypadku bardzo dużej ilości zamówień, zamówienia będę realizowane maksymalnie do 7 dni roboczych.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze po godz. 13-tej; w piątek, sobotę, niedzielę oraz  w święta rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym (z zastrzeżeniem pkt. 20).
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru lub anulowania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 4. W momencie wysłania zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sprzedawcy na wybrany przez Kupującego adres e-mail.
 5. Dokumentem i dowodem sprzedaży jest faktura VAT każdorazowo dołączana przez Sprzedawcę do przesyłki. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego  do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 6.  Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do czwartku.

§5 Dostawa

 1. Zamówione towary wysyłane są ubezpieczoną paczką za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Wybierając odpowiednią formę przesyłki nabywca akceptuje regulamin firm kurierskich , który znajduje się na stronie internetowej wybranej firmy przewozowej, https://inpost.pl/regulaminy oraz http://www.pocztex.pl/pocztex/informacje-ogolne-2/
 3. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie zawierające adres odbioru znajdujący się poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej nie będzie realizowane.
 4. Towar jest wysyłany wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy).
 5. Koszt dostawy ponosi Kupujący, z zastrzeżeniem §8 poniżej.

§6 Formy płatności

 1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie obejmują wyłącznie płatność za pobraniem oraz przedpłatę na konto w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy; za pośrednictwem Systemu dotpay lub płatności kartą za pośrednictwem Systemu dotpay.
 2. Każda wpłata na konto sklepu internetowego powinna w tytule zawierać numer zamówienia internetowego podany Kupującemu przez Sprzedawcę w e-maili potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji, w celu ułatwienia identyfikacji i usprawnienia obsługi.
 3. Istnieje możliwość zapłaty za zamówienia:

za pośrednictwem banku:

~ przelew bankowy – przedpłata na konto sklepu internetowego o numerze

66 1050 1722 1000 0092 2429 7078

 

za pośrednictwem serwisu dotpay:

~ szybki przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą

za pośrednictwem firmy kurierskiej:

~ gotówka przy odbiorze – pobranie

§7 Opłata za przesyłkę

 1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek,  koszty dostaw dotyczą przesyłek realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. koszty transportu w przypadku płatności przelewem wynoszą :
 • przesyłka firmą kurierską – 11,50 brutto
 • przesyłka formą kurierską pocztex 48 – 12zł brutto
 1. koszty transportu w przypadku płatności za pobraniem wynoszą :
 • przesyłka firmą kurierską inpost 15 brutto
 • kurier pocztex – 14zł brutto

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem (dalej: „Konsument”) który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny odstąpienia oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem kosztów wprost wskazanych w niniejszym regulaminie. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. O zamiarze odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy poinformować Sklep poprzez wypełnienie jednoznacznego Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, którego formularz dostępny jest na stronie www.asoa.pl
 2. Bieg 14-dniowego terminu odstąpienia, o którym mowa w p. 1 powyżej, liczony jest od momentu:
 3. Dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności- od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony- od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 1. Dla zachowania terminu, o którym mowa w p. 8 2, wystarczy wysłanie oświadczenia przez upływem terminu. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu uznaje się za złożone w momencie wypełnienia i przesłania przez Konsumenta formularza, o którym mowa w p. 1 powyżej. Sprzedawca zapewnia Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@asoa.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: ASOA kosmetyki naturalne …Zabrzeż 224…33-390 Łącko, z sugerowanym dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 4. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić pełnowartościowy towar na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury/rachunku otrzymanej wraz z dostarczonym zamówieniem. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Zabrzeż 224 33-390 Łącko
 5. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
 6. W przypadku zwrotu towaru, Konsumentowi jest zwracana wartość pieniężna odesłanego towaru wynikającego z zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.Po przyjęciu zwrotu towaru (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) zwrot pieniędzy zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 7. Pieniądze zostaną przekazane, chyba że strony uzgodnią inaczej:
 • w przypadku płatności za zamówienie za pomocą Systemu Platności.pl – na kartę płatniczą lub konto bankowe wykorzystane w systemie podczas płatności
 • w przypadku płatności przy odbiorze – na konto bankowe podane przez Konsumenta w formularzu odstąpienia.

8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

§9 Reklamacje wad produktów

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kient może kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres mailowy www.asoa.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie , lecz nie później niż w terminie 14 udziela rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi.

 

§10 Ochrona prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Sprzedawcy  do celów  realizacji zamówienia, celów marketingowych i ewidencyjnych.
 2. Wszelkie prawa do zdjęć są przedmiotem własności własnością firmy www.asoa.pl Kopiowanie, linkowanie, czy w jakikolwiek inny sposób używanie całości lub części zdjęć i opisów bez pisemnej zgody firmy ASOA oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest sprzedający Asoa Joanna Pielaszkiewicz. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§11 Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.asoa.pl

 1. Strona internetowa www.asoa.pl. Służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Korzystanie z funkcjonalności strony www.asoa.pl jest dobrowolne.
 4. Rejestracja na stronie www.asoa.pl jest bezpłatna.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczenia przez Kupującego na stronie www.asoa.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
 6. Składanie zamówień  przez stronę www.asoa.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących wymagań technicznych:

 

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu i będą obowiązywać po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.asoa.pl Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane będą na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą ASOA a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od Umowy

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze Sklepu internetowego ………………………

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: ……………………………… z siedzibą w ……………….. (….-……), ul. …………………………. ……….., adres e-mail:…………………………, numer tel/fax:………………………….

 

Ja/ My*, niżej podpisany/i* ………………. niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów: ………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zawartej w dniu ………………………………..….

Produkty objęte umową sprzedaży zostały odebrane w dniu ……………….

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego:……………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko Konsumenta(ów*):   ……………….

Adres Konsumenta(ów*):                               ……………….

Data:                                                   ……………….

Podpis Konsumenta(ów*) (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………….……………….

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ ”Piękna cera z Asoa ”

 

 • 1 Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest firma ASOA z siedzibą w Łącko 843  identyfikującą się numerem NIP 7343538688, REGON 364143370
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.06.2022r. godz. 14, a kończy się dnia 06.06.2022. r. o godz. 12 czasu polskiego.
 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 3. a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
 4. b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
 7. e) wykona Zadanie Konkursowe.
 8. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 9. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 10. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie:

Postu i relacji z naszą grafiką konkursową, napisanie w komentarzu pod naszym postem jaki jest Twój rodzaj cery i jaką pielęgnację w Asoa skomponowałabyś oraz Napisz także dlaczego nagroda w Konkursie powinna być przyznana Tobie? Dodatkowym atutem będzie jeśli w komentarzu oznaczysz koleżankę i zaprosisz ją do wzięcia udziału w konkursie

(dalej: Zadanie Konkursowe).

 1. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu postu oraz storiez z grafiką konkursową Asoa oraz

– zamieszczenie pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL: www.asoa.pl komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: jaki jest Twój tym cery i jak wyglądałby skomponowany porzez Ciebie zestaw kosmetyków w Asoa przeznaczony do pielęgnacji Twojego typu cery.

W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

 1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 3. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 4. b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 5. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 6. d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
 7. e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
 4. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 5. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na którychutwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 6. c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Zwycięzców, którzyw ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
 4. a) Nagroda I – Zestaw kosmetyków Asoa o wartości 700zł (słownie: siedemset złotych),
 5. b) Nagroda II – Zestaw kosmetyków o wartości 400zł (słownie: czterysta złotych),
 6. c) Nagroda III – Zestaw kosmetyków o wartości 400zł (słownie: czterysta złotych).
 7. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 8. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 07.06.2022r.
 9. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram https://www.instagram.com/asoa_cosmetics/  najpóźniej dnia 09.06.2022r.
 10. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram oraz ich profile zostaną oznaczone w komentarzu pod postem konkursowym.
 11. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres marketing@asoa.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 12. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 14. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 15. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 16. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 17. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 18. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz
 19. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 20. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 

 

 

 

 • 5. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Łącko 843, 33-390 Łącko oraz na adres e-mail marketing@asoa.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail marketing@asoa.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 • 6. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Piękna cera z Asoa” na adres  e-mail marketing@asoa.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Łącko 843 związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.asoa.pl ALBO z na fanpage Organizatora pod adresem URL: https://www.instagram.com/asoa_cosmetics/i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. https://www.instagram.com/asoa_cosmetics/
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.